logo2016

Disclaimer

C.V. "de Leute"  is de uitgever van deze website.

De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.
Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd.
C.V. "de Leute"  geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.

Bestuur C.V. De Leute